Κατηγορία: Πολιτιστικά Προγράμματα

Πολιτιστικά Προγράμματα

Κατά το σχολικό έτος 2018-19, πραγματοποιούνται στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου, τα παρακάτω πολιτιστικά προγράμματα: Μουσική και κίνηση: θεατρική δραματοποίηση από το βουβό κινηματογράφο, Η Θεσσαλονίκη μέσα στη διαδρομή του χρόνου: Ιστορία και Πολιτισμός, Μικροί...