Κατηγορία: Πρόγραμμα – Ωράριο – Μετακίνηση – Ενισχυτική

Ενισχυτική Διδασκαλία

Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/μαθήτρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού δωρεάν προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3)...

Μετακίνηση μαθητών/τριών

Η μετακίνηση των μαθητών/τριών του Σχολείου μας γίνεται δωρεάν με λεωφορεία ΡΟΔΑ και ΚΤΕΛ. Η κίνηση των λεωφορείων το πρωί και το μεσημέρι, γίνεται αποκλειστικά για τους/τις μαθητές/τριες μας, χωρίς άλλους πολίτες.