Κατηγορία: Πρόγραμμα

Ωράριο Διδασκαλίας

Με σίτιση (Η Α’ και Β’ Γυμνασίου σιτίζονται την ίδια ώρα, ενώ η Γ’ Γυμνασίου μαζί με το Λύκειο): Χωρίς σίτιση (για όλες τις τάξεις του Σχολείου): 1η            8:00 – 8:45 2η           ...