Κατηγορία: Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Παρακαλούμε δείτε το πρόχειρο πρόγραμμα για την εβδομάδα Δευτέρα 8- Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, του Μουσικού Σχολείου αναλυτικά, πατώντας το αντίστοιχο τμήμα: Γυμνάσιο: Α1   Α2   Α3 Β1   Β2   Β3 Γ1   Γ2   Γ3 Λύκειο: Δ1   ...

Ωράριο Διδασκαλίας

Χωρίς σίτιση: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 1η   8:00 – 8:45 8:45  –  8:50 45΄ 5΄ 2η   8:50 – 9:30 9:30  – 9:40 40΄ 10΄ 3η   9:40 –...