Κατηγορία: Νέα και Ανακοινώσεις

Νέα και Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Σεπτέμβριος 2018) Μετά από εισήγηση του Μουσικού Σχολείου Ρόδου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κ. Παπαδομαρκάκης Ιωάννης προκήρυξε τις κάτωθι κενές θέσεις, προκειμένου να πληρωθούν...