Ημερήσιο αρχείο: Οκτώβριος 6, 2018

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Παρακαλούμε δείτε το πρόχειρο πρόγραμμα για την εβδομάδα Δευτέρα 8- Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, του Μουσικού Σχολείου αναλυτικά, πατώντας το αντίστοιχο τμήμα: Γυμνάσιο: Α1   Α2   Α3 Β1   Β2   Β3 Γ1   Γ2   Γ3 Λύκειο: Δ1   ...