Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2020

Ενισχυτική Διδασκαλία

Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/μαθήτρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού δωρεάν προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3)...