Ετικέτα: πρόγραμα

Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Μουσικό Σχολείο Ρόδου είναι δημόσιο σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο. Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν τα μαθήματα γενικής παιδείας, κατευθύνσεων και επιλογής (Λύκειο) και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας γαλλικής ή γερμανικής. Παράλληλα, διδάσκονται...