Επιτυχίες του Μουσικού Σχολείου Ρόδου στο σχολικό αθλητισμό