Κατηγορία: Πρόγραμμα Σπουδών

Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Μουσικό Σχολείο είναι δημόσιο σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο.Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν τα μαθήματα γενικής παιδείας, κατευθύνσεων και επιλογής (Λύκειο) και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας γαλλικής ή γερμανικής.Παράλληλα, διδάσκονται μαθήματα μουσικής όπως ιστορία...