Κατηγορία: Πολιτιστικά Προγράμματα

Πολιτιστικά Προγράμματα

Κατά το Σχολικό Έτος 2019-2020, πραγματοποιούνται στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου τα παρακάτω προγράμματα, στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων: Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων: Μαθητές ξεναγούν στα αρχαία θέατρα AfterSchool bar: Ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο Microjazz μελωδίες για...