Κατηγορία: Πολιτιστικά Προγράμματα

Πολιτιστικά Προγράμματα

Κατά το σχολικό έτος 2020-21, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων: MusicSchoolRhodes.gr: Η ιστοσελίδα του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, Κινηματογραφική Λέσχη – Ο κινηματογράφος στην πορεία του χρόνου, Afterschool bar: Ένα εκπαιδευτικό...