Κατηγορία: Πρόγραμμα – Ωράριο – Μετακίνηση – Ενισχυτική

Ενισχυτική Διδασκαλία

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ξεκινά τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου με εξ αποστάσεως διδασκαλία για την Α’ και Β’ Γυμνασίου, στα μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες), Αρχαία Γλώσσα (2 ώρες) και Μαθηματικά (3 ώρες)....