Ημερήσιο αρχείο: 29 Οκτωβρίου, 2021

Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ Σκοπός του παρόντος είναι η καταγραφή των ρυθμίσεων που διέπουν τη λειτουργία και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας του Μουσικού Σχολείου Ρόδου. Ο κανονισμός αυτός...

Μετάβαση στο περιεχόμενο