Ημερήσιο αρχείο: 23 Ιουνίου, 2022

Σχολικό Έτος 2021-22

α) Ημερολόγιο Δράσεων – Εκδηλώσεων σχολικού έτους 2021- 22 β) Δράσεις των Σχολικών Δραστηριοτήτων (πολιτιστικά προγράμματα κ.α.) γ) Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας: δ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του...

Μετάβαση στο περιεχόμενο