Άσκηση Αντισεισμικής Προστασίας

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε άσκηση αντισεισμικής προστασίας, αφού έγινε ενημέρωση των μαθητών/τριών του Σχολείου μας τις προηγούμενες ημέρες. Η άσκηση περιελάμβανε εκκένωση του κτιρίου και καταμέτρηση μαθητών/τριών στο χώρο καταφυγής, καθώς και την οργάνωση των καθηγητικών ομάδων υποστήριξης.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…