Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τον Οκτώβριο του 2015, από τις 12 έως τις 16 του μήνα, το Σχολείο μας συμμετείχε στην Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.