Φωτογράφηση Τμημάτων

Τον Μάιο του 2012, έγινε φωτογράφηση των μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, ανά τμήματα του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Φωτογραφίες: