Ημερήσιο αρχείο: 9 Μαρτίου, 2023

Ομαδομαζέματα – Θαλασσομαντέματα

Σε συνεργασία με τη Δίοδο, πραγματοποιήθηκε σε τμήματα του Σχολείου μας η δράση «Ομαδομαζέματα – Θαλασσομαντέματα», ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με στόχο την...