Ημερήσιο αρχείο: 13 Μαρτίου, 2023

Συνεργασία με Σχολείο από το Άμστερνταμ

Τον Μάρτιο του 2023, ως Σχολείο Υποδοχής σε πρόγραμμα Erasmus, υποδεχθήκαμε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς από το Δημοκρατικό Σχολείο στο Άμστερνταμ της...