Ημερήσιο αρχείο: 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Mozart’s Costa Violin

“Mozart’s Costa Violin”. Από το Σάλτζμπουργκ στη Ρόδο, την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στη Μεσαιωνική Πόλη της...