Ημερήσιο αρχείο: 3 Φεβρουαρίου, 2024

To Σπίτι της Ευρώπης στο Σχολείο μας

Με το “Σπίτι της Ευρώπης” συνεργαζόμαστε συχνά. Είναι χαρά και τιμή μας να συμβάλουμε όχι μόνο παίζοντας μουσική με κάποιο μουσικό μας...