Κατηγορία: 2012

Φωτογράφηση Τμημάτων

Τον Μάιο του 2012, έγινε φωτογράφηση των μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, ανά τμήματα του Γυμνασίου και του Λυκείου. Φωτογραφίες: