Κατηγορία: eTwinning

eTwinning 2022-2023

1) Dream Stories for Peace (Το πρόγραμμα βραβεύτηκε με το Εθνικό Σήμα Ποιότητας από την NSO & ESEP) “Η ειρήνη αποτελεί θεμελιώδες...

eΤwinning 2021-2022

Κατά το σχ. έτος 2021-22, σχεδιάζονται διάφορα προγράμματα eTwinning. Συμμετοχή στο πρόγραμμα eTwinning Onu Peacekeeping- Day anthem, με υπεύθυνες καθηγήτριες την κ....