Κατηγορία: eTwinning

Μία θάλασσα, δύο νησιά, τρείς γλώσσες, μία αγκαλιά

  Στο πλαίσιο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στα Σχολεία μας  προσπαθήσαμε  να δημιουργήσουμε μια εικονική παρέα με τους μαθητές και τις μαθήτριες μας ...

eTwinning 2023-2024

  Στο πλαίσιο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στα Σχολεία μας  προσπαθήσαμε  να δημιουργήσουμε μια εικονική παρέα με τους μαθητές και τις μαθήτριες μας ...

eTwinning 2022-2023

1) Dream Stories for Peace (Το πρόγραμμα βραβεύτηκε με το Εθνικό Σήμα Ποιότητας από την NSO & ESEP) “Η ειρήνη αποτελεί θεμελιώδες...

eΤwinning 2021-2022

Κατά το σχ. έτος 2021-22, σχεδιάζονται διάφορα προγράμματα eTwinning. Συμμετοχή στο πρόγραμμα eTwinning Onu Peacekeeping- Day anthem, με υπεύθυνες καθηγήτριες την κ....