Κατηγορία: 2017

Μουσικές Γέφυρες- Musikalische Brucken

Το Μάιο του 2016, στην Παναγιά του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου πραγματοποιήθηκε συναυλία με τη σύμπραξη του Μουσικού Σχολείου Ρόδου και...