Κατηγορία: Πρόγραμμα – Ωράριο – Μετακίνηση – Ενισχυτική

Ενισχυτική Διδασκαλία

Για το σχολικό έτος 2023-2024 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών/τριών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,...

Μετακίνηση μαθητών/μαθητριών

Η μετακίνηση των μαθητών/μαθητριών του Σχολείου μας γίνεται δωρεάν με λεωφορεία ΡΟΔΑ και ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο ΡΟΔΑ: 2241024129 Τηλέφωνο ΚΤΕΛ: 2241027706