Διαθεματικότητα στην παράδοση

Στο πλαίσιο της δράσης ? Ιστολογείν-Διαθεματικότητα στην παράδοση?  για την αυτοαξιολόγηση  ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση τον Δεκέμβριο 2022, που είχε ως θέμα τα κάλαντα των Χριστουγέννων, με  συνδιδασκαλία παρουσία των εκπαιδευτικών κ. Τζουμερκιώτη Σπύρου (ταμπουράς), κ. Κάσδαγλη Νίκου (Θρησκευτικά) και κ. Παπαγγελή Κων/νου (Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική).

Αυτή τη διδακτική ώρα  οι μαθητές και οι μαθήτριες  της Β’ Γυμνασίου, ανακαιφαλαιώνοντας, ανέδειξαν το θεολογικό περιεχόμενο των Βυζαντινών καλάντων και το ιδιαίτερο είδος του τραγουδιού στο οποίο ανήκουν, τη σύνδεση  τους με τη βυζαντινή μουσική και ολοκληρώθηκε με τους/τις μαθητές/τριες να παίζουν και να τραγουδούν.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…