Εισαγωγή στην A’ Γυμνασίου

Ενημέρωση για τις ημερομηνίες των εξετάσεων: Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν 19-20-21 Ιουνίου 2024 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το απόγευμα της 21ης Ιουνίου.

Στις 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί για όλους/όλες τους/τις υποψηφίους/ες το ΓΡΑΠΤΟ ΜΕΡΟΣ των εξετάσεων, με ώρα προσέλευσης το αργότερο 9.45.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Μαθητές/τριες που μένουν Μαριτσά, Κρεμαστή, Κολύμπια, Αφάντου, Αρχίπολη, έρχονται στις 8:50 για να κάνουν την προετοιμασία και μετά το γραπτό μέρος να εξεταστούν και στα προφορικά, την ίδια ημέρα 19/06.
 • Μαθητές που μένουν Αρχάγγελο, Θεολόγο, Καλαβάρδα, Καλλιθέα, Καλυθιές, Λάρδο, Σορωνή, Ψίνθο, μετά το γραπτό μέρος, θα παραμείνουν για προετοιμασία και προφορικές εξετάσεις, την ίδια ημέρα, 19/06.

Στις 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί προετοιμασία και το προφορικό μέρος των εξετάσεων για:

 • Μαθητές/τριες που μένουν Ιαλυσό, με προσέλευση 09:00.
 • Μαθητές/τριες που μένουν Κοσκινού, Σγουρού, Τσαϊρι, Παστίδα, με προσέλευση 10:30.

Στις 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί προετοιμασία και το προφορικό μέρος των εξετάσεων για:

Μαθητές/τριες που μένουν στη Ρόδο και στην ευρύτερη περιοχή και αναλόγως των σχολείων τους:

 • 1ο-2ο Δημ. Σχολείο και Πειραματικά: Προσέλευση το αργότερο 09:00.
 • 3ο-4ο-5ο-6ο-7ο-8ο Δημ. Σχολείο, Ροδίων Παιδεία: Προσέλευση το αργότερο 10:00.
 • 10ο-11ο-12ο-13ο-14ο-15ο-16ο-17ο-18ο Δημ. Σχολείο, προσέλευση το αργότερο 11:00.

Ενημέρωση, Παρασκευή 31 Μαϊου 2024: Τελείωσε σήμερα η διαδικασία των αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητών/μαθητριών για την Α’ Γυμνασίου και ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που ενδιαφερθήκατε.

Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024, στις 11:00, σας περιμένουμε στο Αμφιθέατρο του Σχολείου μας, για να προετοιμαστούμε για τη διαδικασία επιλογής και να κάνουμε μία προσομοίωση (πρόβα εξετάσεων).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου 2024 και θα σας δοθεί αναλυτικό πρόγραμμα προσέλευσης.


Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου εγγράφονται μαθητές/τριες, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή μέσω “μουσικών δοκιμασιών” που δεν απαιτούν γνώση μουσικού οργάνου ή θεωρίας της μουσικής.

Για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή επί τόπου στο γραφείο Διεύθυνσης του Σχολείου, αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.
Αν δεν συντρέχει η απαιτούμενη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων για την συμμετοχή στις εν θέματι εξετάσεις δεν δύναται να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές, παρά μόνο αν προσκομισθεί δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει.
Σημειωτέον ότι στο άρθρο 1519 ΑΚ δεν υπάγεται η περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει προσκομίσει δικαστική απόφαση που ρυθμίζει θέματα επιμέλειας – επικοινωνίας και η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη μέχρι και τις 16.09.2021. Ως αμετάκλητη δικαστική απόφαση θεωρείται α) απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει εκδοθεί μέχρι τις 16.09.2021 και β) απόφαση του Πρωτοδικείου ή Εφετείου κατά της οποίας δεν έχει ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Στην υπό β) περίπτωση, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να ζητούν και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων από το οποίο θα συνάγεται ότι η προσκομιζόμενη δικαστική απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4800/2021, ήτοι, τις 16.09.2021.
Συνεπώς, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email gmousrod@sch.gr) ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στο Μουσικό Σχολείο πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις και τα κάτωθι έγγραφα:
1) λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο
αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του
υποψηφίου
2) αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα
3) Aν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων, δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση). Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 – και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ-, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021). Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4800/21-05-2021 (Α΄ 81), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 1519 ΑΚ, ορίζεται ότι: “Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις […] καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. […]”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ online

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για χειρόγραφη συμπλήρωση.


Δείτε ένα βίντεο για την προετοιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων, στο κανάλι του Σχολείου μας στο youtube:

Είναι σημαντικό να τονισθεί ξανά, ότι οι υποψήφιοι/ες δε χρειάζεται να έχουν μουσικές γνώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, καλούνται να δείξουν ικανότητες μουσικής αντίληψης στα παρακάτω:
Α. Αντίληψη του ρυθμού
1. Ο/Η εκπαιδευτικός θα δώσει με παλαμάκια στον/στην υποψήφιο/α μαθητή/τρια ένα απλό, σύντομο και απολύτως συγκεκριμένο ρυθμικό σχήμα, το οποίο καλείται ο/η μαθητής/τρια να επαναλάβει. Το ρυθμικό αυτό σχήμα θα παιχτεί από τον/την εκπαιδευτικό δύο φορές διαδοχικά.
2. Σε επόμενη φάση ζητείται από τον /την εξεταζόμενο/η να συνοδεύσει με παλαμάκια, χρησιμοποιώντας ένα σταθερό ρυθμικό σχήμα, το τραγούδι που επέλεξε να τραγουδήσει ο/η ίδιος/ιδια.
Β. Ακουστική ικανότητα
1. Ο/Η υποψήφιος/α, ακούγοντας από τον/την εκπαιδευτικό τυχαία επιλεγμένες νότες στο πιάνο, καλείται να αναγνωρίσει τη μεταβολή του τονικού ύψους και να την καταδείξει κινώντας το χέρι του/της αναλόγως προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
2. Στη συνέχεια, αναπαράγει με τη φωνή του/της διαστήματα, μικρές μουσικές φράσεις που εκτελούνται στο πιάνο από τον/την εκπαιδευτικό.
3. Τέλος, στο τρίτο μέρος αυτής της εξέτασης, ο/η εξεταζόμενος/νη πρέπει να απομνημονεύσει και να επαναλάβει σε ξυλόφωνο ή μεταλλόφωνο μικρές μελωδικές φράσεις μέχρι 5 φθόγγων και σε έκταση μιας οκτάβας, τις οποίες θα παίξει στο πιάνο ο εκπαιδευτικός.

Γ. Φωνητική ικανότητα
1. Ο/Η υποψήφιος/α καλείται να τραγουδήσει ένα τραγούδι της επιλογής του/της.
2. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του πιάνου που παίζει ο/η εκπαιδευτικός, ελέγχεται η δυνατότητα του/της μαθητή/τριας να μεταφέρει το τραγούδι σε άλλες κοντινές τονικές βάσεις, η τονική του ακρίβεια καθώς και η ποιότητα της φωνής του/της.
Δ. Εκτέλεση (προαιρετικά) μουσικού οργάνου
Αν ο/η υποψήφιος/α διαθέτει γνώσεις σε κάποιο μουσικό όργανο, μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει ένα μουσικό έργο της επιλογής του/της, επιπέδου αντιστοίχου τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

ΓΡΑΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες ακούγοντας ηχογραφημένα μουσικά παραδείγματα από ένα CD, καλούνται να ανταποκριθούν σε 4 μουσικά παιχνίδια:

 • Στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσουν πόσες φορές επαναλαμβάνεται μια συγκεκριμένη μελωδική φράση (μουσικό θέμα ή μοτίβο) σε ένα έργο που μεταδίδεται από το CD και να σημειώσουν τον αριθμό στο αντίστοιχο κουτάκι του πρώτου παιχνιδιού. Η φράση αυτή παίζεται αρχικά μεμονωμένη, ώστε να είναι ευκολότερη η αναγνώρισή της από τους/τις υποψηφίους/ες.
 • Στο δεύτερο παιχνίδι πρέπει να σημειώσουν στο αντίστοιχο κουτάκι τον αριθμό (ΟΧΙ το όνομα) των μουσικών οργάνων, τα οποία ακούγονται στο συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα που μεταδίδεται από το CD.
 • Στο τρίτο παιχνίδι καλούνται να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν την κατηγορία (Έγχορδα, Πνευστά ή Κρουστά) στην οποία ανήκουν τα μουσικά όργανα που ακούγονται σε 5 σύντομα μουσικά αποσπάσματα του CD.
 • Στο τέταρτο παιχνίδι αντιστοίχισης, οι υποψήφιοι/ες παρατηρούν στο ειδικό έντυπο χαρακτηριστικούς τίτλους μουσικών κομματιών δίπλα σε κουτάκι. Οι τίτλοι αυτοί δίνονται σε τυχαία σειρά και αντιστοιχούν σε 5 σύντομα μουσικά κομμάτια που θα ακουστούν από το CD. Το ζητούμενο σε αυτό το παιχνίδι είναι να σημειώσουν οι υποψήφιοι/ες σε κάθε κουτάκι τον αριθμό του κομματιού στο οποίο, κατά την κρίση τους θα ταίριαζε ένας από τους τίτλους που δίνονται.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241067850, 2241065651, στο email gmousrod@sch.gr.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πατώντας εδώ.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…