Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Σκοπός του παρόντος είναι η καταγραφή των ρυθμίσεων που διέπουν τη λειτουργία και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας του Μουσικού Σχολείου Ρόδου.

Ο κανονισμός αυτός θεμελιώνεται στις βασικές αρχές και αξίες του σεβασμού, της ανοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Για τους/τις εκπαιδευτικούς

1. Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο Σχολείο, ενισχύοντας έτσι το κύρος και την αξιοπρέπειά τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και αυτές μεταξύ αυτών και των μαθητών/τριών, είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και τη Διεύθυνση του Σχολείου.

2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Όταν έχουν άλλη άποψη, πρέπει να την υπερασπίζονται με επιχειρήματα και διάλογο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και αυτή ισχύει για τη σχολική μονάδα. Θεωρείται αυτονόητο ότι για την καλύτερη λειτουργία του Σχολείου, καλό θα είναι να επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών/μαθητριών ή ορισμένων περιπτώσεων που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους. Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη.

4. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου οφείλουν να συνεργάζονται και να εξετάζουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων του κλάδου αυτού, μέσα στο Σχολείο. Κάθε μάθημα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες που απαιτούν επιμέρους αντιμετώπιση. Η ομάδα των εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου μέσα στο σχολείο συγκροτείται, οργανώνεται και να αναλαμβάνει  συνεργατικά την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου.

5. Οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και το ταλέντο κάθε εκπαιδευτικού μαζί με την πείρα και την ειδικότητά του/της  πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων και να αξιοποιούνται για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής.
6. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι προτυπικός και η επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμά του και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως , οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση, ούτε στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά.

7. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι νόμοι και οι διατάξεις της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πρωινή συγκέντρωση ? Φοίτηση μαθητών/μαθητριών

 1. Όλοι οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται χωρίς καθυστέρηση στην πρωινή συγκέντρωση του Σχολείου. Συμμετέχοντες και μη, οφείλουν να σέβονται, ?ε το ύφος και τη στάση τους τους/τις υπόλοιπους/ες.
 2. Η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας γίνεται αμέσως μετά την πρωινή συγκέντρωση ή τη λήξη του διαλείμματος. Μετά την προσέλευση του διδάσκοντος δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών/μαθητριών, εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου.
 3. Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, καθώς και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος είναι υποχρεωτική, ενώ υπάρχει ισχυρή προτροπή για συμμετοχή στις οργανωμένες από το σχολείο δραστηριότητες.
 4. Οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν εντός του σχολείου, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, από την έναρξη μέχρι τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Έξοδος από τον χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, με έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης, αφού έχει ενημερωθεί και ο κηδεμόνας του/της.
 5. Στα διαλείμματα οι μαθητές/μαθήτριες ανοίγουν τα παράθυρα των αιθουσών και βγαίνουν στην αυλή ή, εφόσον δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, στους εσωτερικούς ή στεγασμένους χώρους. Οι αίθουσες κλειδώνονται από τους εκπαιδευτικούς.
 6. Παραμονή μέσα στις αίθουσες και στους διαδρόμους του σχολείου ή διακοπή των μαθημάτων από γονείς και εξωσχολικούς δεν επιτρέπεται, εκτός και αν απαιτείται από την εκπαιδευτική διαδικασία.
 7. Κατανάλωση υγρών (εκτός από νερό) και τροφίμων δεν επιτρέπεται: κατά την πρωινή συγκέντρωση, κατά την ώρα της διδασκαλίας, στη βιβλιοθήκη και στο αμφιθέατρο.
 8. Στις αρχές του σχολικού έτους, οργανώνεται γενική ενημερωτική συνάντηση της Διεύθυνσης με όλους τους γονείς/κηδεμόνες. Με απόφαση της Διεύθυνσης, καθορίζονται κάθε μήνα συναντήσεις καθηγητών/τριών με γονείς/κηδεμόνες, με σκοπό την πληροφόρησή τους για την πρόοδο των μαθητών/τριών.

Συμπεριφορά μαθητών/μαθητριών

 1. Κάθε μαθητής/μαθήτρια οφείλει να επιδεικνύει τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριες του, το προσωπικό του Μ.Σ.Ρ., τους γονείς, τους οδηγούς και τους διάφορους φιλοξενούμενους, καθώς και προς τον χώρο του Σχολείου και τα μέσα μεταφοράς.
 2. Κατά τη μετακίνηση με τα λεωφορεία της ΡΟΔΑ και του ΚΤΕΛ οι μαθητές/τριες καταλαμβάνουν ορισμένη θέση και συμπεριφέρονται κόσμια.
 3. Η συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών δεν είναι προκλητική και σε κάθε περίπτωση συνάδει με τα όρια της κοσμιότητας.
 4. Οι μαθητές/μαθήτριες φροντίζουν ώστε όλοι οι χώροι του Σχολείου: αίθουσες, εργαστήρια, αυλές, γυμναστήριο, αμφιθέατρο, τραπεζαρία κ.λπ. -και ιδιαίτερα οι χώροι υγιεινής- να διατηρούνται καθαροί. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή κανενός είδους συνθήματος στον χώρο του Σχολείου.
 5. Η διατήρηση της τάξης και της ησυχίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, η αρμονική συνεργασία σε πνεύμα αλληλοεκτίμησης, σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης είναι ευθύνη τόσο των διδασκόντων όσο και των μαθητών/μαθητριών.
 6. Τα πειθαρχικά παραπτώματα, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, αντιμετωπίζονται από τον Διευθυντή ή τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Η διέλευση των μαθητών/μαθητριών από τα γραφεία των εκπαιδευτικών ή η παραμονή τους εκεί δικαιολογείται μόνο στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ τους.
 8. Κάθε φθορά που συμβαίνει ?ε ευθύνη/πρόθεση μαθητή/μαθήτριας αντιμετωπίζεται και αποκαθίσταται από τον ίδιο μετά από επικοινωνία με τους κηδεμόνες του, χωρίς καθυστέρηση. Το ίδιο ισχύει και για τα μουσικά όργανα που δανείζονται οι μαθητές/τριες.
 9. Απαγορεύεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων μέσα στον χώρο του Σχολείου, καθώς και των μικροσυσκευών ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης. Τα κινητά παραδίδονται την 1η ώρα σε ειδικές για κάθε τμήμα συσκευασίες και τοποθετούνται στο γραφείο της Διεύθυνσης. Παραλαμβάνονται στο τέλος της σχολικής ημέρας. Με τη σύμφωνη γνώμη εκπαιδευτικού και την ενημέρωση της Διεύθυνσης, το κινητό τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» (ηχογράφηση, διάφορα λογισμικά κ.λπ.) σε μάθημα και αφού ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία επιστρέφεται στη θέση του.
 10. Τηρείται απαρέγκλιτα η σειρά προτεραιότητας στο κυλικείο, κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία και όπου αλλού χρειάζεται.

Βελτίωση ποιότητας της σχολικής ζωής

1. Διασφαλίζεται από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας η καλύτερη δυνατή προστασία και λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής του Σχολείου.

2. Ενθαρρύνονται οι συμμετοχικές παιδαγωγικές μέθοδοι, η έρευνα, η συνεργατική μάθηση, οι ομαδικές δραστηριότητες και ο διάλογος μέσα στην τάξη.

3. Οι μαθητές/τριες συζητούν και διατυπώνουν προτάσεις για τη βελτίωση της διεξαγωγής των μαθημάτων, της διαδικασίας της μάθησης, της ανάδειξης του σχολείου και της αναβάθμισης του σχολικού περιβάλλοντος με την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των κανόνων της σχολικής ζωής και στην παρακολούθηση εφαρμογής τους.

4. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος, το συμβούλιο της τάξης και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μεριμνούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων μαθησιακών, προσωπικών ή οικογενειακών που απασχολούν τον/τη μαθητή/τρια και παρεμποδίζουν τη δημιουργική συμμετοχή του/της στη σχολική ζωή.

5. Συγκροτείται Ομάδα Διαβούλευσης, από εκπροσώπους μελών της σχολικής κοινότητας, με αντικείμενο την αρχική διαχείριση εντάσεων, ενδοσχολικής βίας, παραβατικών εν γένει συμπεριφορών.

6. Η χρήση των βιβλίων της βιβλιοθήκης θα γίνεται σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια βιβλιοθήκης.

7. Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν τις αίθουσες μελέτης και των μουσικών οργάνων του σχολείου σε συνεργασία με τους/τις αντίστοιχους/ες υπεύθυνους/ες καθηγητές/τριες.

8. Οι μαθητές/τριες εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες, απόψεις και τους προβληματισμούς τους μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατικής συμπεριφοράς. Υπάρχει τακτική και άμεση επικοινωνία με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου.

9. Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα -σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών- να δημιουργήσουν ομίλους με ενδιαφέροντα καλλιτεχνικά (μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, χορός, ζωγραφική) ή αθλητικά προκειμένου να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους, να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους και να ασκηθούν στη συλλογική εργασία.

10. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε κανέναν χώρο του Σχολείου, εσωτερικό ή εξωτερικό.

Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

1. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον/την εκπαιδευτικό.

Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Σχολείο. Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους/τις εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του Σχολείου, στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Οργανώνεται ετήσια συγκέντρωση πρωτοετών μαθητών/τριών, συνοδευόμενων από τους γονείς/κηδεμόνες τους, με σκοπό την οργανωμένη γνωριμία με το νέο σχολικό περιβάλλον, αλλά και την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των πρωτοετών μαθητών/τριών αλλά και μεταξύ των οικείων τους.

2. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή, το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, ώστε με κοινές δράσεις να επιτυγχάνεται η βελτίωση της σχολικής ζωής, του σχολικού κλίματος και των υποδομών.

3. Σχολικό Συμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

4. Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων -μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή, υποδιευθυντών, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης-, για να επιτύχει στην αποστολή του.

Διαδικασίες διασφάλισης εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στο διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.