Έμφυλα στερεότυπα στην “Ιλιάδα” και στο σήμερα

Με αφορμή το μάθημα της Ιλιάδας υλοποιήθηκε δράση ενάντια στα έμφυλα στερεότυπα από το Β1 και το Β3 του Γυμνασίου του Σχολείου μας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, ανέλαβαν μια ηρωίδα της Ιλιάδας και αναζήτησαν να βρουν πώς παρουσιάζεται στην Ιλιάδα. Σκοπός της δράσης ήταν να εντοπίσουν τα έμφυλα στερεότυπα της ομηρικής εποχής, να δουν ποια από αυτά έχουν επιβιώσει σήμερα και με ποιον τρόπο και ποιες τέτοιου είδους στερετοτυπικές συμπεριφορές θεωρούνται πλέον απαράδεκτες.

Στο τέλος, τα παιδιά έκαναν και μια εργασία δημιουργικής γραφής που αφορούσε την ηρωίδα την οποία είχαν αναλάβει. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός ο κ. Βενιζελέας Ηλίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...