Κατατακτήριες Εξετάσεις

Τα μαθήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των κατατακτηρίων εξετάσεων είναι τα εξής:

α. για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

β. Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

γ. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

δ. Για τη Β΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο – Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

ε. Για τη Γ΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

Οι εξετάσεις ανά μάθημα διεξάγονται ως εξής:

α. γραπτά, ως προς το θεωρητικό μέρος, και προφορικά, ως προς το πρακτικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία),

β. γραπτά (Ιστορία της Μουσικής) και

γ. δι’ ακροάσεως (Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα, Ατομικό Όργανο Επιλογής).

– Με ευθύνη του Σχολείου καταρτίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων ανάλογα με τον αριθμό των προς κατάταξη υποψηφίων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΗ:

ΥΛΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (για κατατακτήριες εξετάσεις στην Β’ Γυμνασίου)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Αναγνώριση φθογγόσημων σε κλειδί σολ και φα

Ρυθμική αναγνώριση, παύσεις

Μείζονες κλίμακες

ΣΟΛΦΕΖ

Ρυθμική και μελωδική ανάγνωση

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΜΟΥΣΙΚΗ

βασικες εννοιες βυζαντινης μουσικης(φθογγοι/ κλιμακα)

χαρακτηρες ποσοτητας απο 0-8 φωνες

χαρακτηρες χρονου(αυξανοντες),

ορισμος και χρηση του γοργου,

αλλοιωσεις,

απλα μελη και παρ.τραγουδια σε διατονικους ηχους

Τραγούδι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ

  • τέσσερις μείζονες κλίμακες σε μία οκτάβα (Ντο, Σολ, Ρε, Λα)
  • Δύο μουσικά έργα: Τα κομμάτια να είναι μικρής έκτασης και επιλογή αντίστοιχα από διαφορετικές ομάδες-κατηγορίες έργων, δηλαδή: Μία σπουδή, Ένα πολυφωνικό/προκλασικό έργο ή μέρος αυτού, Ένα έργο κλασικής ή μετέπειτα περιόδου ή μέρος αυτού. Τα κομμάτια να έχουν διαφορετικά μουσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και μπορεί να προέρχονται από τη (τις) μέθοδο/συλλογή (μεθόδους)/(συλλογές) που χρησιμοποιήθηκε (-καν).

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

κλίμακες, δύο μουσικά έργα

ΥΛΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (για κατατακτήριες εξετάσεις στην Γ’ Γυμνασίου)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Μείζονες και ελάσσονες κλίμακες

Διαστήματα: αναγνώριση και σχηματισμός

ΣΟΛΦΕΖ

Ρυθμική και μελωδική ανάγνωση κλειδί σολ και φα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΜΟΥΣΙΚΗ

βασικες εννοιες βυζαντινης μουσικης(φθογγοι/ κλιμακα)

χαρακτηρες ποσοτητας απο 0-8 φωνες

χαρακτηρες χρονου(αυξανοντες),

ορισμος και χρηση του γοργου,

αλλοιωσεις,

απλα μελη και παρ.τραγουδια σε διατονικους ηχους

διγοργο ,τριγοργο,

την εννοια της οκταηχίας και συγκεκριμενα θεωριες: ηχος πλαγιος του τεταρτου ,ηχος πρωτος και ηχος λεγετος

απο το Αναστασιματαριο τους αναβαθμους του πλ.τεταρτου (εκ νεότητός μου)

Και τραγούδι από το αναστασιματάριο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ

Όλες οι μείζονες κλίμακες με διέσεις  σε 1 οκτάβα και οι Ντο, Σολ, Ρε Μείζονες σε 2 οκτάβες.

Λα και Μι ελάσσονες κλίμακες, αρμονική και μελωδική

1ο έργο: πολυφωνικό

2ο έργο: σπουδή

3ο έργο: κλασικό κομμάτι

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

κλίμακες

3 μουσικά έργα

ΥΛΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (για κατατακτήριες εξετάσεις στην Α’ Λυκείου)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ – ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ

Μείζονες και ελάσσονες κλίμακες

Διαστήματα: αναγνώριση και σχηματισμός

Συγχορδίες: αναγνώριση και σχηματισμός, συγχορδίες στις κλίμακες

Εισαγωγή στην αρμονία: τετράφωνη γραφή, αναστροφή συγχορδιών

ΣΟΛΦΕΖ

Ρυθμική και μελωδική ανάγνωση σε κλειδί σολ και φα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΜΟΥΣΙΚΗ

Θεωρία και πράξη σε σύντομα εκκλησιαστικά μέλη, παραλλαγή και μέλος απο το Αναστασιματάριο του Πέτρου Πελοποννησίου -Εισαγωγή στον Βαρύ Ήχο με βάση τον Γα Θεωρία και πράξη(Εκκλησιαστικά μέλη του σύντομου στιχηραρίου και ειρμολογίου) -Εισαγωγή στον Τέταρτο Ήχο (Άγια) με βάση τους φθόγγους Πα,Δι.(Πασαπνοάρια,σύντομες Δοξολογίες) -Φθορές τών τριών γενών -Οι 3 Χρόες (Ζυγός Σπάθη Κλιτόν) -Δημοτικά Τραγούδια που αναφέρονται στους παραπάνω Ήχους.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ

Φα, Σιb, Mιb, Λαb, Ρεb μείζονες κλίμακες σε 1 οκτάβα

Όλες οι μείζονες με διέσεις σε δύο οκτάβες και όλες οι σχετικές ελάσσονες τους.

1ο έργο: Μπαχ  ή αντίστοιχο

2ο έργο: Σπουδή

3ο έργο: κλασσικό κομμάτι.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

κλίμακες

3 μουσικά έργα

ΥΛΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (για κατατακτήριες εξετάσεις στην Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΑΡΜΟΝΙΑ

Θέμα μπάσο και σοπράνο.

Όλες οι συγχορδίες και οι αναστροφές τους- πτώσεις.

DICTEE

Αναγνώριση διαστημάτων και συγχορδιών

Μελωδικό dictee

ΠΙΑΝΟ

Φα, Σιb, Mιb, Λαb, Ρεb μείζονες κλίμακες σε2 οκτάβες

Όλες οι μείζονες με διέσεις σε δύο οκτάβες και όλες οι σχετικές ελάσσονες τους.

1ο έργο: Μπαχ  ή αντίστοιχο

2ο έργο: Σπουδή

3ο έργο: κλασσικό κομμάτι.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Εισαγωγή στο Χρωματικό γένος -Β’Ήχος (Θεωρία και πράξη,σύντομα και αργοσύντομα μέλη του Ήχου απο το Αναστασιματάριο του Πέτρου Πελοποννησίου σε παραλλαγή και μέλος) -Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου(Θεωρία και Πράξη, εκκλησιαστικά μέλη του στιχηραρίου και ειρμολογίου,απολυτίκια) -Δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται στους παραπάνω ήχους -Εισαγωγή στη μεταγραφή απο Βυζαντινή σημειογραφία στο πεντάγραμμο -Εισαγωγή στους λαικούς δρόμους-μακάμ

ΥΛΗ B’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (για κατατακτήριες εξετάσεις στην Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΑΡΜΟΝΙΑ

Θέμα μπάσο και σοπράνο.

Όλες οι συγχορδίες και οι αναστροφές τους- πτώσεις.

Αρμονικές αλυσίδες.

Συγχορδίες μεθ? εβδόμης.

Απλές μετατροπίες.

DICTEE

Αναγνώριση διαστημάτων και συγχορδιών, Μελωδικό dictee

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3 μουσικά κομμάτια Τα κομμάτια να είναι μεσαίας έκτασης. Να έχουν διαφορετικά μουσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και μπορεί να προέρχονται από τη (τις) μέθοδο/συλλογή (μεθόδους)/(συλλογές) που χρησιμοποιήθηκε (-καν).

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Περι διατονικών Ήχων εν εκτάσει -Ήχος Α’και ήχος πλ.του Α’ -Ήχος Δ’ και Ήχος Πλ. του Δ’ (Πασαπνοάρια και Κεκραγάρια απο το Αναστασιματάριο Πέτρου Π.) Γνωριμία με αντίστοιχα μακάμ Ουσάκ και Χουσεινί,Σεγκιάχ ,Ράστ. Ομοιότητες και διαφορές με τους Ήχους. Μεταγραφές μελων και τραγουδιών των παραπάνω ήχων απο Βυζαντινή σημειογραφία στο πεντάγραμμο. Ελληνικοί παραδοσιακοί χορευτικοί ρυθμοί (δίσημος,τρίσημος, τεράσημος και σύνθετοι).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...