Το Λογότυπο του Σχολείου μας

Έχει στο κέντρο του το λουλούδι ιβίσκος, το οποίο είναι σύμβολο της Ρόδου. Είναι το λουλούδι του θεού Ήλιου, το οποίο σύμφωνα με τη μυθολογία, πρόσφερε στη σύζυγό του Ρόδο όταν παντρεύτηκαν. Έχει ακόμη τη δωδεκανησιακή λύρα, παραδοσιακό όργανο αναφοράς του τόπου μας.

«Μουσικήν ποίει και εργάζου»: Η φράση αυτή υπάρχει στο έργο Φαίδων του Πλάτωνα, το οποίο εντάσσεται στην τετραλογία (Ευθύφρων, Κρίτων, Απολογία, Φαίδων) των διαλόγων που αναφέρονται στη δίκη, τις τελευταίες στιγμές στη φυλακή και την εκτέλεση του Σωκράτη:  “ὦ Σώκρατες, ἔφη, μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου“.
Αυτό που διέταζε τον Σωκράτη να συνθέτει μουσική  -διότι η φιλοσοφία είναι η μέγιστη μουσική-, είναι το νύπνιον [δηλαδή το όνειρο] . Ο Σωκράτης συνδέει, λοιπόν,  τη μουσική με την κορωνίδα των μαθημάτων που πρέπει να διδάσκονται οι νέοι, τη φιλοσοφία.

Ζωγραφική σε τοίχο από μαθητές/μαθήτριες μας. Ιούνιος 2021

Ίσως σας ενδιαφέρουν…